WIE ZIJN WIJ?

BGHW

Onze gemeente bestaat uit zo’n 80 mensen, van jong tot oud. We zijn een enthousiaste groep mensen die naast aandacht voor de boodschap van onze Heer ook de onderlinge aandacht en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Die twee liggen immers in elkaars verlengde. Samen zijn we Gemeente of zoals de bijbel zegt: Lichaam van Christus.

Missie
“Wij willen vanuit onze passie voor God, met hart en ziel in zijn gemeente werken en liefde uitdelen aan de mensen in de wereld om ons heen.”

We zijn ervan overtuigd dat God op zoek is naar mensen en dat Hij een relatie met hen wil hebben. Wij willen mensen die Hem nog niet kennen oproepen om Jezus te leren kennen en hem te volgen. Wij willen ons laten leiden door God in deze wereld en in het bijzonder in Hoogezand. Vanuit Gods liefde zijn we dienstbaar en maken we ons geloof concreet in woord en daad. Dienstbaarheid, omzien naar elkaar en vergeving zijn woorden die we handen en voeten willen geven. We willen een gemeente zijn waar iedereen welkom is en zich welkom voelt.

Visie
“Toewijding en volharding zijn nodig om onze missie te vervullen.”

Dit uit zich in samen bidden, samen leren en samen dienen. Dit komt tot uiting in huiskringen, wekelijkse samenkomsten en werk in de wijk. Alle activiteiten staan open voor allen die met ons mee willen doen. Er is ruimte voor ieders gaven en talenten. Creativiteit en nieuwe ideeën zijn welkom. Inspirerende diensten waarin ruimte is om je geloof te delen, ontmoetingsactiviteiten.

Als belangrijkste geloofspunten onderstrepen wij:
– De noodzaak van een persoonlijke bekering en keuze voor Jezus Christus als Heiland;
– De doop door onderdompeling voor allen die bewust tot geloof gekomen zijn, Christus van harte liefhebben en Hem praktisch willen navolgen;
– De noodzaak van een plaatselijke gemeente, die zelfstandig is en bestaat uit bekeerde gelovigen;
– De vrijheid van godsdienst, zonder inmenging van staat en overheden
– De praktische navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.
– De bijbel als richtsnoer van geloof, leer en leven.