KINDEREN

BGHW

MiniKidz

Elke zondag is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar: “De MiNiKiDz” !! De Kidzcorner zit bij binnenkomst rechts in de lokalen naast de kerkzaal. Het eerste lokaal aan de rechterkant is van de Minikidz. De allerkleinsten zijn elke zondagochtend vanaf 09.00 uur welkom bij de Minikidz. Met 8 vaste begeleiders proberen we de kinderen te laten wennen aan wat we verder op de “Kidzcorner” doen. Dit doen we door een bijbelverhaal te lezen, een liedje te zingen en te kleuren of te knutselen. Natuurlijk kan er gespeeld worden, en kunnen de kinderen genieten van aandacht. Het is handig om uw kind een tasje mee te geven met een eigen flesje/beker + verschoning.

Contactpersoon: Elizabeth Brugge.

 

Kidzcorner!

Elke zondag starten de kidzcorner om 09.00 uur met een gezellige inloop, waar de kinderen lekker kunnen spelen. Op de Kidzcorner wordt met elkaar gezongen, gepraat en geluisterd naar een verhaal en er wordt creatief gewerkt. Voorafgaand aan de dienst kunt u uw kind al langsbrengen bij de kinderopvang en kunt u eventuele bijzonderheden of aandachtspunten doorgeven aan leiding. De 1e zondag v/d maand zijn de kinderen meestal aanwezig tijdens het begin van de avondmaalsdienst.

Contactpersoon Kidzcorner is Elizabeth Brugge.