Erasmusweg 2E, Hoogezand

ANBI

De Baptisten Gemeente Hoogezand-Woldwijck (afgekort BGHW) maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI

 

Uitleg naam Woldwijck
De naam Woldwijck hebben wij te danken aan de locatie waar wij als gemeente ooit zijn gestart. Dat was in de wijk Woldwijck in Hoogezand, in het wijkcentrum genaamd “Woldwijck”. Door een eigen onderkomen en de andere locatie in Hoogezand hebben wij de letter W uit BGHW veranderd in West. Onze locatie ligt in het Westen van Hoogezand.

 

Grondslag
De Gemeente leeft uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de zoon van God, het hoofd der Gemeente en de Heer der wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer, en op deze belijdenis door onderdompeling zijn gedoopt.

Doel
De Gemeente stelt zich ten doel: het evangelie te verbreiden en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon. Missie en visie BGHW

 

Contactgegevens
Baptisten Gemeente Hoogezand-Woldwijck
Bezoekadres: Erasmusweg 2E, 9602 AE in Hoogezand.
Postadres: Erasmusweg 2E, 9602 AE in Hoogezand.

De kerkenraad van BGHW bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
3 overige raadsleden

Gegevens Financiële Administratie
RSIN/Fiscaal nummer: 824267862 (= groepsbeschikking unie Bapt.Gem. in Nederland)
E-mail: administrateur@bghw.nl
Telefoon: 06 – 42 40 80 54
Bankrekeningnummer: NL 88 RABO 032.91.18.307

 

Beleidsplan
BGHW richt zich in 2016 op de wijk waar de kerk staat. Klik hier voor meer info over beleidsplan.

BGHW maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Het beleidsplan van de Unie bevat twee bijlagen. Link naar bijlage 1 en de link naar bijlage 2

 

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie link.

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten.
Zie de volgende link m.b.t. doelstelling van de unie

 

Verslag van de activiteiten van de gemeente
Jaarverslagen 2017

 

Financiële verantwoording
ANBI presentatie_ 2017
Klik hier voor meer informatie en uitleg m.b.t. de belasting aangifte.

 

 

 

Geef een reactie