ANBI

BGHW

De Baptisten Gemeente Hoogezand-West (afgekort BGHW) maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI

Uitleg naam West

Door een eigen onderkomen en de andere locatie in Hoogezand hebben wij de letter W uit BGHW veranderd in West. Onze locatie ligt in het Westen van Hoogezand.

Grondslag

De Gemeente leeft uit de openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de zoon van God, het hoofd der Gemeente en de Heer der wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer, en op deze belijdenis door onderdompeling zijn gedoopt. 

Doel

De Gemeente stelt zich ten doel: het evangelie te verbreiden en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon. Bekijk hier de Missie en visie van BGHW.

Contactgegevens

Baptisten Gemeente Hoogezand-West
Bezoekadres: Erasmusweg 2E, 9602 AE in Hoogezand.
Postadres: Erasmusweg 2E, 9602 AE in Hoogezand.

De kerkenraad van BGHW bestaat uit

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
3 overige raadsleden

Gegevens Financiële Administratie

RSIN/Fiscaal nummer: 824267862 (= groepsbeschikking unie Bapt.Gem. in Nederland)
E-mail: administrateur@bghw.nl
Telefoon: 06 – 42 40 80 54
Bankrekeningnummer: NL 88 RABO 032.91.18.307

Beleidsplan

BGHW richt zich in 2016 op de wijk waar de kerk staat.
BGHW maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Het beleidsplan van de Unie bevat twee bijlagen. Link naar bijlage 1 en de link naar bijlage 2

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie link.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten.

Zie de volgende link m.b.t. doelstelling van de unie

Verslag van de activiteiten van de gemeente

Jaarverslagen 2022

Financiële verantwoording

ANBI Presentatie
Klik hier voor meer informatie en uitleg m.b.t. de belasting aangifte.