Erasmusweg 2E, Hoogezand

Activiteiten

Niet alleen op zondag!

Dacht je dat een kerk alleen op zondag open is? Bij de Baptisten Gemeente Hoogezand West (BGHW) in ieder geval niet! Of je nou cursussen wilt volgen, zorg of hulp nodig hebt, mensen wilt leren kennen of je handen uit je mouwen wilt steken… er is voor iedereen iets!
  • Alle activiteiten vind je in de agenda.
  • Blijf op de hoogte via de nieuws.

Wat we als BGHW geloven, willen we ook graag handen en voeten geven. Dit uit zich onder andere door acties die voor een goed doel, binnen de plaatselijke gemeente, worden gehouden.

Andere activiteiten binnen de gemeente zijn…. 

_________________________________________________________________________

Overleg met het Wijkteam Spoorstraat-Kieldiep

Het wijkteam Spoorstraat-Kieldiep komt zo’n 5 keer per jaar samen onder voorzitterschap van wijkmanager Rob Hermans, beleidsmedewerker van de gemeente Hoogezand-Sappemeer in het wijkcentrum SpoKie. In het wijkteam zijn o.a. vertegenwoordigd: basisscholen, politie, stichting Kwartier, zorg en welzijn, buurtvereniging, bewonersorganisatie, woningbouwvereniging  en wij dus nu ook.In de wijkteamvergaderingen wordt het jaarplan activiteiten en de daaraan gekoppelde begroting besproken en getracht wordt om hierdoor afstemming en samenwerking van de grond te krijgen. Zo kunnen we wat betreft activiteiten vanuit onze gemeente denken aan samenwerking rondom Paasontbijt, braderie, oogstdankdienst en een evt. kerstmarkt.

_________________________________________________________________________

Pastoraal overleg “Kerk in de Buurt”
Ook op Pastoraal gebied wil de BGHW graag in de wijk aanwezig zijn. Hiertoe is contact gezocht met Stichting Kwartier. Zorg en Welzijn. Met deze stichting wordt in samenwerking met de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer, wijkgemeente  Damkerk en de RKK gekeken hoe we gezamenlijk van betekenis kunnen zijn voor ouderen die tegen zin- en levensvragen aanlopen.  Contactpersoon: Meint Dekker

Marian Grasmeijer (Kwartier, Zorg en Welzijn), Meint Dekker (BGHW)

_________________________________________________________________________

Stichting Parel

Stichting Parel is een interkerkelijke diaconale stichting. De stichting heeft ten doel: Het bestrijden van de gevolgen van (al dan niet verborgen) armoede in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en naaste regio. De stichting wil dit o.a. doen door het runnen van een Voedselbank en Kledingbank.

Daarnaast organiseren wij (eenmalige) projecten ten behoeve van de klanten van de Voedselbank. De stichting wil zodoende praktische steun en (nood-) hulp bieden bij het oplossen van problemen die ontstaan als gevolg van financiële zorgen van deze gezinnen en alleenstaanden.

Wij, als vrijwilligers en bestuur van Stichting Parel, doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is voor God. Lees voor meer informatie de folder (PDF bestand) Ook dit jaar hebben wij voor de voedselbank een actie mogen houden.

_________________________________________________________________________

Stichting Present MIdden Groningen (praktische hulp)

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden “Wat doet Stichting Present Midden Groningen zet incidenteel beschikbare groepen in bij mensen die hulp nodig hebben. De mogelijkheden en beschikbaarheid van de groep staan hierbij centraal. De groepen gaan aan de slag met klusprojecten, die Present in samenwerking met maatschappelijke hulporganisaties selecteert. Stichting Present Midden Groningen is midden 2006 opgericht. Stichting Present Midden Groningen maakt als zelfstandige organisatie deel uit van het landelijk netwerk in opbouw van Stichting Present Nederland

Stichting Present Midden Groningen is Present HSS geworden.
Website
Onze website is geheel vernieuwd. www.presenthss.nl 
Het laatste nieuws, projecten, interviews, Facebookberichten en meer ziet u op de website.

Aanmelden

Een belangrijke verandering is dat u een hulpvraag direct kunt aanmelden via de website. Hetzelfde geldt als u zich als vrijwilliger wilt inzetten! De aanmeldingen komen op de juiste plek binnen en Present kan uw aanbod of vraag snel verwerken.


Mailadressen
Algemeen adres: info@presentmidden-groningen.nl
Algemeen coördinator: gerard@presentmidden-groningen.nl
Projectcoördinator: anneke@presentmidden-groningen.nl

Meer weten? Kijk dan op de site van Stichting Present.

_________________________________________________________________________

Alpha-cursus

De Alpha-cursus is een basis-cursus over het christelijk geloof. De indeling van de avond is verrassend en inclusief een warme maaltijd! Bij de Alpha cursus kunt u mee komen eten, sfeer proeven. Aanspreekpunt vanuit de raad voor dit taakveld is br. Perry Wijchers.

_________________________________________________________________________

Werkgroep diensten

Als werkgroep willen we aantrekkelijke diensten organiseren waarin geloofsopbouw voor jong en oud een plaats krijgt. Diensten die georganiseerd worden mét en door de gemeente. Samenwerken in daad, woord en geloof!

Interventies om doel te bereiken zijn:

*  Nadenken over de invulling van de liturgie (bijvoorbeeld wie en hoe deurdienst, vormgeving)
*  Aankleding zaal (bijvoorbeeld bloemstukken, thematische aankleding)
*  Externe bijdragen (bijvoorbeeld zanggroepen, koor)
*  Interne bijdragen (bijdrage in dienst van gemeenteleden)
*  Muziek (heeft zitting in werkgroep, roosterinvulling)
*  Thema’s
*  Predikanten/sprekers benaderen
*  Speciale diensten (bijvoorbeeld Joh.deHeerdienst, tienerdienst, oogstdankdienst)


Contactpersoon: zr. Jolanda Rieks
Aanspreekpunt vanuit de raad voor dit taakveld is br. Berend Stuut

 

_________________________________________________________________________

Gemeente Groei Groepen

In de Gemeente Groei Groepen steunen we elkaar in goede en slechte tijden, doen we bijbelse wijsheid op, bidden we gezamenlijk, leren we onze gaven kennen en ontstaan er nieuwe vriendschappen. Een kring komt eenmaal per twee weken bijeen. Voor meer informatie kan u terecht bij de kringcoördinator zr. Mariëlle Lambeck-Wierth.

Aanspreekpunt vanuit de raad voor dit taakveld is br. René Lambeck.

_________________________________________________________________________

De Hoge Hoed

Onder de titel ‘De Hoge Hoed’ worden er in samenwerking met enkele andere kerken uit Hoogezand-Sappemeer tijdens de herfstvakantie activiteiten voor kinderen van het basisonderwijs georganiseerd. De kinderen kunnen dan onder andere samen zingen, meedoen aan diverse workshops en luisteren naar mooie verhalen.