Erasmusweg 2E, Hoogezand

Wie zijn wij?

 

Klik op de foto voor een vergroting
Klik op de foto voor een vergroting

Onze gemeente bestaat uit zo’n 100 mensen, van jong tot oud. We zijn een enthousiaste groep mensen die naast aandacht voor de boodschap van onze Heer ook de onderlinge aandacht en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Die twee liggen immers in elkaars verlengde. Samen zijn we Gemeente of zoals de bijbel zegt: Lichaam van Christus. Naast onze diensten hebben we daarom om de 2 weken Gemeente Groei Groepen, kleine groepjes waarin we van gedachten wisselen over het geloof of andere zaken.

 

Missie
“Wij willen vanuit onze passie voor God, met hart en ziel in zijn gemeente werken en liefde uitdelen aan de mensen in de wereld om ons heen.”

We zijn ervan overtuigd dat God op zoek is naar mensen en dat Hij een relatie met hen wil hebben. Wij willen mensen die Hem nog niet kennen oproepen om Jezus te leren kennen en hem te volgen. Wij willen ons laten leiden door God in deze wereld, en in het bijzonder in Hoogezand. Vanuit Gods liefde zijn we dienstbaar en maken we ons geloof concreet in woord en daad. Dienstbaarheid, omzien naar elkaar en vergeving zijn woorden die we handen en voeten willen geven. We willen een gemeente zijn waar ieder welkom is.

 

Visie
Toewijding en volharding zijn nodig om onze missie te vervullen. Dit uit zich in samen bidden, samen leren en samen dienen. Dit komt tot uiting in (huis-)kringen, wekelijkse samenkomsten en werk in de wijk. Alle activiteiten staan open voor allen die met ons mee willen doen. Er is ruimte voor ieders gaven en talenten. Creativiteit en nieuwe ideeën zijn welkom. Inspirerende diensten waarin ruimte is om je geloof te delen, ontmoetingsactiviteiten (koffie drinken na de dienst of bij elkaar thuis).”

In het samenkomen op de zondag klopt het hart van de gemeente. Wil je een baptisten gemeente leren kennen, dan doe je er goed aan de kerkdiensten te bezoeken.
Het valt vele bezoekers op dat de diensten veelal een ongedwongen karakter dragen.
Er heerst een sfeer van spontane blijmoedigheid en is regelmatig ruimte voor muziekgroepen.

Kom langs en ervaar het zelf!!

 

 

Een menselijke kerk

Onze kerk is een menselijke kerk
Ter afsluiting van deze kennismaking is het misschien niet overbodig om dit te onderstrepen: wij zijn gewone mensen. Onze kerkgemeenschap is een “speciaal” verschijnsel in Nederland. Toch zul je er mensen aantreffen zoals overal. Klik hier om verder te lezen….

 
 

Toekomst
We zijn in onze gemeente bezig met “kerk in de buurt”. In onze directe omgeving willen we graag weten wie onze buren zijn en wat hun bezig houdt.  Op een laagdrempelige manier samen met de buurtvereniging het geloof handen en voeten geven en mensen kennis laten maken met onze kerk. Eén van de dingen die we hebben georganiseerd is b.v. een paasontbijt in samenwerking met de buurtvereniging voor de buurtbewoners en een kindermiddag met als afsluiting een patat maaltijd.