Erasmusweg 2E, Hoogezand

Agenda

 

 

Centraal mailadres pastoraat is: pastoraat@bghw.nl

 

 

 

 

zondag 24 september
09.30 uur Zr. Greet Berends, overdenking uit Jacobus
Denkt u aan u huiswerk? Jacobus

maandag 25 september
19.30 uur – 20.00 uur Overleg raad en CUZ

zondag 1 oktober
09.30 uur Ds. Henk Wieringa, viering Heilig Avondmaal

zondag 8 oktober
09.30 uur Br. Allart Dijkstra

zondag 15 oktober 
09.30 uur Ds. Marco de Vos

maandag 16 oktober
19.30 uur – 20.00 uur Overleg raad en werkgroep diensten

zondag 22 oktober
09.30 uur Ds. Jur Kruizinga

zondag 29 oktober
09.30 uur Zr. Joke Verboom-Schotanus, Oogstdankdienst, m.m.v. Rejoice Hoogeveen?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad het Kleine Venster
Voor de zondagse erediensten ontvangt u een blad met daarop de orde van de diensten en mededelingen betreffende actuele zaken van belang voor de gemeente. Het blad wordt nu opgemaakt door Mark Wieringa. Kopij moet vóór 18.00 uur op vrijdag bij Mark Wieringa aangeleverd zijn, bij voorkeur per e-mail.

Aan verenigingen en commissies wordt zelf de verantwoordelijk­heid gelaten om vergaderingen of mededelingen betreffende acti­viteiten aan Mark door te geven, als men het op het blad vermeld wil hebben. Mark neemt de gemeentelijke activiteiten over van de website. Als iedere vereniging of commissie ervoor zorgt dat onze webmaster br. Stefan Wierth de vergaderdata en eventuele wijzi­gingen daarin ontvangt, zal automatisch de informatie op het me­dedelingenblad correct zijn. Op het blad wordt ook een overzicht geboden van de zieken in de gemeente.